Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

1. Statut Spółdzielni

2. Informacje przeznaczone dla mieszkanców Spółdzielni.

3. Informacje o Radzie Nadzorczej.

4. Komentarze do wyborów.

5. Lustracja, opinie Małopolskiego Związku Rewizyjnego, Krajowej Rady Spółdzielczej.

6. Uwagi o Statucie, regulaminach Spółdzielni

7. Listy do Redakcj

8. Ważne dokumenty, opinie, ekspertyzy..

9. Postulaty zmian w działaniu Spółdzielni.

10. Podstawowe prawa Członków.

11. Archiwum.

12. Historia Spółdzielni.


T. Kościuszko - patron


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


29 sierpnia 2014r.
mineło 57 lat od powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.

stronę naszasmk

AKTUALNOŚCI         Zakończyły się w naszej Spółdzielni Walne Zgromadzenia Członków, najwyższej władzy w Spółdzielni. Teraz czekamy aż na stronie www Spółdzielni ukaże się prawozdanie z ich przebiegu i treść podjętych uchwał.

Informacja o lustracji         Zawiadamiamy wszystkich Członków Spółdzielni czytających naszą stronę, że 1-10-2014 rozpoczęła się w naszej Spółdzielni lustracja pełna za lata 2011-2013.
Będzie trwała od 1 października do 8 grudnia 2014 r.
Lustrator przyjmuje członków spółdzielni po wcześniejszym zapisaniu w sekretariacie Spółdzielni.
Kraków 1.10.2014 r.


         W naszej Spółdzielni nie jest przestrzegana Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - dlaczego? Dlaczego Prezes ukrywał przed spółdzielcami treść pisma GIODO?

GIODO o przestrzeganiu przepisów w naszej Spółdzielni.


Jak są przez Zarząd traktowani najemcy lokali.

Prosba najemcy.


Prosimy uprzejmie o zamieszczenie naszego listu na stronie „naszasmk”.
Dziękujemy.
Grupa członków, wnikliwie obserwująca poczynania Zarządu i Rady Nadzorczej

.

NASZYM ZDANIEM - CZŁONKOWIE SYGNALIZUJA


Nasze krytyczne uwagi do działalności Zarządu i Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni 2014


         Członek naszej Spółdzielni przesłał do Redakcji tekst swoich wniosków wniesionych do Komisji Wnioskowej II Części Walnego Zgromadzenia. Wnioski te wypływają z doświadczeń po odbytych w czerwcu zebraniach i mają na celu m.in. radykalną poprawę organizacji zebrań na przyszłość.

Redakcja zaprasza czytelników do dyskusji na powyższy temat.

Wnioski skierowane na Walne Zgromadzenie.


Grupa mieszkańców poprosiła nas o umieszczenie Wniosku skierowanego na Walnym Zgromadzeniu do Zarządu i Rady a dotyczącego skandalicznego zachowania jednego z członków Spółdzielni.Zawróciło się do nas Prezydium Walnego Zgromadzenia Osiedla Zwierzyniec z prośbą o opublikowanie pisma w którym Prezydium zwraca się do Zarządu jako organizatora zebrania o wyznaczenie terminu na zakończenia Walnego zgromadzenia. Ustna odpowiedz Zarządu jest conajmniej dziwna.

Na prośbę członków Rady Nadzorczej którzy nie mogą "doprosić" się umieszczenia ich "zdania odrębnego" na stronie www społdzielni

Zwróciła się do nas grupa członków Spółdzielni z prośbą o umieszczenie na stronie ich wniosków na Walne Zgromadzenie Członków ponieważ sądzą że treść wniosków nie znajdzie się na stronie WWW Spółdzielni

Co denerwuje mieszkańców będących członkami Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Dlaczego są tak nerwowe reakcje na przegrany przez Spółdzielnię proces sądowy

Były Prezes wygrał sprawę ze Spółdzielnią a my wszyscy za zaniedbania Zarządu, Radcy Prawnego i grupy członków poprzedniej Rady Nadzorczej zapłacimy.

Nowe przepisy zwalniania pracowników zatrudnionych na czas określony.
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 marca 2014 r.

Czy Rada może działac nie licząc sę z członkami. Odpowiedzialność członków Rady


Zdanie grupy członków na temat odpowiedzi Zarządu na skargę 125 członków.Mieszkaniec AK 2 wystąpił z pismem do Zarządu a potem do Rady Nadzorczej z zapytaniem dlaczego Zarząd złożył do Prokuratury doniesienie o popełnienie przęstępstwa przez mieszkańców AK2 czytaj więcej.
Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.


Zdanie grupy członków na temat treści Komunikatu Zarządu
          Członkowie Spółdzielni w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego domagają się anulowania uchwały w sprawie nienależnej Zarządowi nagrody specjalnej za 2013 r. uzasadnienie odwołania.


Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl
Więcej wiadomości przeczytaj na górze, w kolorowych zakladkach "Naszym zdaniem"


=================================================================================================== index