Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

1. Statut Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Inne dokumenty, opinie.

6. Archiwum.

7. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


29 sierpnia 2014r.
mineło 57 lat od powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.AKTUALNOŚCIZakończył się czas składania aplikacji w konkursie na zastępców Prezesa.
Według naszych informacji wpłyneły:

- na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - 29 ofert
- na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych - 9 ofert.
Czekamy na podjęcie decyzji przez Komisję Konkursowa którą jest cała Rada Nadzorcza.

Czy czeka nas paraliż Spółdzielni ???.


Poinformowali nas zaniepokojeni pracownicy Spółdzielni że ostatnio źle funkcjonuje Spółdzielnia a to:
1/na zwolnieniu lekarskim od dłuższego czasu przebywa Prezes,
2/ drugi członek Zarządu od 1 kwietnia idzie na zaplanowany, dziesięciodniowy urlop.
3/ trzeci członek Zarządu, emerytowany główny księgowy złożyła wymówienie z pracy.
Pytamy kto będzie kierował Spółdzielnią?
Co robi Rada Nadzorcza? Podpowiadamy aby skorzystała z zapisów statutu i oddelegowała do czasu rozstrzygnięcia konkursu, członka Rady do Zarządu.
KOMUNIKAT W SPRAWIE KONKURSU


na Zastępców Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki

Redakcja niezależnej strony zachęca Członków Spółdzielni do śledzenia informacji i dokumentów Rady Nadzorczej zamieszczanych na stronie internetowej Spółdzielni - www.smk.krakow.pl.
Równocześnie redakcja podaje Członkom Spółdzielni szersze informacje uzupełniające i wyjaśniające.
Jak już wcześniej informowaliśmy - w grudniu 2014 r. miała miejsce zmiana całego składu osobowego Prezydium Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pod kierunkiem nowego Prezydium przystąpiła do działań naprawczych dotyczących zmiany składu funkcyjnego Zarządu naszej Spółdzielni. Działania te wynikały:
1.z wymogów Statutu,
2.z wniosków polustracyjnych,
3.z uchwał Walnego Zgromadzenia
4.z nasilającej się krytycznej oceny pracy Zarządu.
W styczniu 2015 r. Rada Nadzorcza uchwaliła nowy schemat organizacyjny Spółdzielni, w którym m.in. przywrócono - zlikwidowane w 2012 r.(na wniosek byłego Przewodniczącego Rady w celu połączenia stanowisk Prezesa i zastępcy) - stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Technicznych oraz ustanowiono stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych (Główny Księgowy).
W ten sposób Rada wypełniła żądanie wyrażone przez Członków Spółdzielni w uchwale nr 44/2014 Walnego Zgromadzenia oraz zrealizowała jeden z wniosków lustracji fakultatywnej z dnia 3.10.2013 r., przyjętych również przez WZ w uchwale nr 4A/2014.
W konsekwencji tej decyzji Rada Nadzorcza w lutym 2015 r. podjęła uchwałę o organizacji Konkursu na oba stanowiska Zastępców Prezesa Zarządu, których w obecnym składzie Zarządu nie ma.

Dlaczego na początku kadencji dokonano zmiany w składzie Rady Nadzorczej


Spółdzielni Mieszkaniowej im T. Kościuszki w Krakowie
W dniu 16.12.2014 r. na wniosek 10 członków, piętnasto-osobowa - Rada Nadzorcza dokonała zmiany swojego 3-osobowego Prezydium. W uzasadnieniu koniecznej zmiany Prezydium - wnioskodawcy napisali czytaj.


Kto zapłaci około 30 000 zł za zaniedbania Zarządu, Radcy Prawnego i grupy członków poprzedniej Rady Nadzorczej,
pewnie my wszyscy.


Czy tak powinni się zachowywać, wybierani przez nas działacze spółdzielczy.

Skandaliczne "popisy" byłego przewodniczącego Rady znalazły swój finał w Sądzie. 5-marca 2015 r. odbyło się już drugie posiedzenie w sprawie karnej przeciwko PK. Wniosk skierowany na Walnym Zgromadzeniu do Zarządu i Rady.

Prosimy uprzejmie o zamieszczenie naszego listu na stronie „naszasmk”.
Dziękujemy.
Grupa członków, wnikliwie obserwująca poczynania Zarządu i Rady Nadzorczej
NASZYM ZDANIEM - CZŁONKOWIE SYGNALIZUJA Nasze krytyczne uwagi do działalności Zarządu i Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni 2014
Co denerwuje mieszkańców - członków Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Czy Rada może działac nie licząc sę z członkami. Odpowiedzialność członków Rady


Mieszkaniec AK 2 wystąpił z pismem do Zarządu a potem do Rady Nadzorczej z zapytaniem dlaczego Zarząd złożył do Prokuratury doniesienie o popełnienie przęstępstwa przez mieszkańców AK2 czytaj więcej.
Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.          Członkowie Spółdzielni w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego domagają się anulowania uchwały w sprawie nienależnej Zarządowi nagrody specjalnej za 2013 r. uzasadnienie odwołania.


Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Licznik uruchomiony 1-12-2013
wejść nz stronę:
================================================================================================== index