Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

1. Statut Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Archiwum.

6. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


29 sierpnia 2015r.
minęło 58 lat od powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.stronę naszasmk

AKTUALNOŚCI


Zmiana Statutu Spółdzielni.

Komisja Statutowa zakończyła uaktualnianie Statutu, polegające na dostosowanie do zaleceń lustracyjnych,
aktualnych przepisów prawnych.
Procedura aktualizacji Statutu polega na:
1. opracowanie przez Kancelarię Radcowską projektu Statutu,
2. naniesienie uwag i poprawek do propozycji Statutu Kancelarii Radcowskiej, przez Komisję Statutową,
3. naniesienie uwag i poprawek przez Radę Nadzorczą do wersji Komisji.
4. udostępnienie w tej wersji projektu Statutu na stronie www Spółdzielni i zebrania uwag członków.
5. wprowadzenie przez Radę Nadzorczą, do projektu Statutu, zmian przesłanych przez członków
6. zatwierdzenie całości propozycji przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Członków 14 maja br.

Tekst Statutu opublikowany na stronie Spółdzielni do konsultacji z członkami:
Podajemy Państwu ponownie do wiadomości tekst Projektu Statutu SMK, w wersji, jaka została opublikowana przez Zarząd w dniach 21.03.2016 na stronie www.smk w celu konsultacji z członkami, która trwała w dniach 21.03.2016 - 4.04.2016.
Po zakończeniu konsultacji projekt ten został usunięty ze strony www.smk i jest obecnie niedostępny, gdyż strona www.smk nie posiada niestety archiwum skasowanych dokumentów.
W najbliższym czasie będzie opublikowana następna wersja Statutu uwzględniająca dalsze zmiany wprowadzone już po zakończeniu konsultacjach z członkami.
Na razie jednak możemy przeanalizować wersję z dnia 21.03.2016.
Projekt Statutu podany członkom do konsultacji w dniu 21.03.2016 był efektem weryfikacji przez Radę Nadzorczą Projektu wypracowanego przez Komisję Statutową. Rada Nadzorcza dokonała analizy i selekcji rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Statutową. Komisja Statutowa pracowała nad Statutem w okresie 30.12.2015 - 5.04.2016 w składzie 4-osobowym: 2-ch członków Rady Nadzorczej i 2 członków spółdzielni spoza Rady.
Niniejsza informacja ma na celu zapoznać Państwa z ważniejszymi zmianami proponowanymi w Statucie przez Komisję Statutową oraz pokazać, które z tych zmian zostały przez Radę Nadzorczą przyjęte, a które odrzucone i nie dopuszczone do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Listy dłużników.

Czy Spółdzielnia może upublicznić nazwiska dłużników.

Zasady moralne działaczy spółdzielczych


Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Czy Rada może działac nie licząc sę z członkami. Odpowiedzialność członków Rady


Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Licznik uruchomiony 1-12-2013
wejść nz stronę:
================================================================================================== index