Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

1. Statut Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Inne dokumenty, opinie.

6. Archiwum.

7. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


29 sierpnia 2014r.
mineło 57 lat od powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.
AKTUALNOŚCISzanowni Członkowie SM im. T. Kościuszki !
JEŻELI NIE CHCECIE

* BYĆ OSZUKIWANI i dowiadywać się co się dzieje w naszej Spółdzielni z kolejnych płyt CD nagranych przez obcych wykonawców remontów
* DALSZEGO TRWONIENIA MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI na zbędne lub wadliwie zaprojektowane remonty i zakupy.
* BY ZARZĄD i RADA NADZORCZA DZIAŁAŁY NIEZGODNIE Z PRAWEM i najpierw łamały Statut a potem wnioskowały do Walnego Zgromadzenia o jego zmianę naginając zapisy do faktów dokonanych.

PRZYJDŹ NA WALNE ZGROMADZENIE WEŹ SWOJE SPRAWY W SWOJE RĘCE !!!! nie mów sąsiadowi że nic się nie da zrobić, to Ty jesteś właścicielem Spółdzielni.


Dotychczasowy Zarząd źle przygotowywał zebrania, uchwały były niespójne i często skierowane przeciwko interesom członków Spółdzielni. Dobrze że zmieniliśmy ten Zarząd a teraz trzeba po nim „posprzątać”.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 12 czerwca 2015r. o godz. 17.00 w Sali Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ul. Kijowska 14.19 maja br spośród czterech kandydatów na prezesa Spółdzielni wybrano pana R.Ch. Prezes rozpocznie pracę
od 1 czerwca 2015.
Aby zachować ciągłość pracy Spółdzielni, Rada Nadzorcza oddelegowała ze swego grona do Zarządu, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p.St.W. Na jej miejsce wybrano na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p.G W Oddelegowana osoba na okres pełnienia funkcji w Zarządzie przestała być członkiem Rady Nadzorczej.

22 kwietnia 2015 r. odbył się drugi etap konkursu na zastępców Prezesa.
Komisja Konkursowa którą jest Rada Nadzorcza wybrała zastępcę ds technicznych i zastępcę ds finansowych. Podpisano narazie umowę z zastępcą ds finansowych, ponieważ kandydat ds technicznych odmówił pracy na podanych przez Spółdzielnię warunkach finansowych.
Zostanie rozpisany nowy konkurs.Dnia 21-4-2015 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym odwołano Prezesa Spółdzielni Pana M.M. oraz I członka Zarządu panią T.B.
Jeśli chcesz poznać powody odwołania wejdź na stronę tylko dla członków Spółdzielni.

Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Dlaczego na początku kadencji dokonano zmiany w składzie Rady Nadzorczej


Spółdzielni Mieszkaniowej im T. Kościuszki w Krakowie
W dniu 16.12.2014 r. na wniosek 10 członków, piętnasto-osobowa - Rada Nadzorcza dokonała zmiany swojego 3-osobowego Prezydium. W uzasadnieniu koniecznej zmiany Prezydium - wnioskodawcy napisali czytaj.


Kto zapłaci około 30 000 zł za zaniedbania Zarządu, Radcy Prawnego i grupy członków poprzedniej Rady Nadzorczej,
pewnie my wszyscy.


Czy tak powinni się zachowywać, wybierani przez nas działacze spółdzielczy.

Skandaliczne "popisy" byłego przewodniczącego Rady znalazły swój finał w Sądzie. 5-marca 2015 r. odbyło się już drugie posiedzenie w sprawie karnej przeciwko PK. Wniosk skierowany na Walnym Zgromadzeniu do Zarządu i Rady.

Prosimy uprzejmie o zamieszczenie naszego listu na stronie „naszasmk”.
Dziękujemy.
Grupa członków, wnikliwie obserwująca poczynania Zarządu i Rady Nadzorczej
NASZYM ZDANIEM - CZŁONKOWIE SYGNALIZUJA Nasze krytyczne uwagi do działalności Zarządu i Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni 2014
Co denerwuje mieszkańców - członków Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Czy Rada może działac nie licząc sę z członkami. Odpowiedzialność członków Rady


Mieszkaniec AK 2 wystąpił z pismem do Zarządu a potem do Rady Nadzorczej z zapytaniem dlaczego Zarząd złożył do Prokuratury doniesienie o popełnienie przęstępstwa przez mieszkańców AK2 czytaj więcej.
Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.          Członkowie Spółdzielni w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego domagają się anulowania uchwały w sprawie nienależnej Zarządowi nagrody specjalnej za 2013 r. uzasadnienie odwołania.


Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Licznik uruchomiony 1-12-2013
wejść nz stronę:
================================================================================================== index